Portal Oświata | Matura | Druki szkolne

Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor

Biblioteka publikacji nauczycielskich

 • Jak opublikować artykuł
 • Zasady publikacji
 • Przykładowe publikacje
 • Cennik
 • Kontakt z nami
 • Pobierz zlecenie publikacji
 • Przesyłanie publikacji

 • Nauczyciel stażysta
 • Nauczyciel mianowany
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Opiekun stażu
 • Nauczyciel ekspert
 • Dyrektor szkoły
 •  Artykułów w bazie: 331
  Język Polski
  Dąbrowa Górnicza - nasze miasto
  Scenariusze przedstawień szkolnych
  To co w życiu najważniejsze
  Ścieżki edukacyjne
  Aneks Planu Rozwoju Zawodowego
  Konspekty lekcji
  Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w zespole szpitalnym klas I-III
  Matematyka
  Plan rozwoju zawodowego na stropień nauczyciela dyplomowanego
  Informatyka
  Awans zawodowy
  Język niemiecki
  Konspekt lekcji ,,Poprawa sprawdzianu z rozdziału 9
  Lekcja wychowawcza
  program wychowawczy kl.VI
  Przyroda
  Rośliny i zwierzęta stepów
  Chemia
  Reakcja zobojętniania - scenariusz lekcji chemii
  Historia
  W kręgu władców X – XII wieku.
  Wychowanie Fizyczne
  Szachy jako środek twórczego myślenia
  Biologia
  Rozmnażanie wegetatywne roślin
  Język angielski
  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  Przedszkole
  Twórczość plastyczna a rozwój manualny dzieci w wieku przedszkolnym.
  Wiedza o gospodarce
  Umowy w obrocie gospodarczym
  Podstawy rachunkowości
  Sporządzanie listy płac
  Konkursy szkolne
  Zgadywanki zdrowe i kolorowe – owoce i warzywa
  Organizacje
  Scenariusz otwartej obietnicy zuchowej
  Biblioteka
  Potrzeba muzycznych zajęć pozalekcyjnych
  Imprezy szkolne
  Modele i modelowanie w nauczaniu Chemii
  Dydaktyczna zależność modeli wyobrażeniowych
  Edukacja filozoficzna
  Lekcja koleżeńska
  Unia Europejska
  Program SKE
  Plastyka
  Badanie wyobraźni plastycznej uczniów klas III-VI
  Fizyka
  Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciel mianowanego
  Rada Pedagogiczna
  Prezentacja - zbadanie roli i zaangażowania rodziców w edukację wczesnoszkolną uczniów
  Nauczanie zintegrowane
  ZABAWY RUCHOWE JAKO CZYNNIK STYMULUJACY ROZWÓJ DZIECKA
  Wychowanie i profilaktyka
  Prezentacja dotycząca problemu zażywania narkotyków
   

  | Reklama | Serwisy tematyczne | Praca dla nauczyciela | Publikacje nauczycielskie | Kontakt