Portal Oświata | Matura | Druki szkolne


Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor
 Eksperci
Marianna Biedrona
Jolanta Winkler
mail do eksperta
 Forum

Wsparcie eksperta

Jolanta Winkler

Ekspert, egzaminator, nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie nauczyciela, w tym 10 lat na stanowisku kierowniczym (wicedyrektor i dyrektor szkoły); specjalista w zakresie konstruowania i ewaluacji programów nauczania (ukończone studia podyplomowe w IBE MEN), także autor programu nauczania.

Publikuj
publikacje nauczycielskie
 Linkownia
Portal Oświata
MENS
Ekologiczny Strażnik Miejski
Gazetki szkolne
Stara chata
Oferty pracy dla nauczycieli