Portal Oświata | Matura | Druki szkolne


Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor
 Eksperci
Marianna Biedrona
Jolanta Winkler
mail do eksperta
 Forum

Wsparcie eksperta

Marianna Biedrona

 • Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Szybkie zmiany zachodzą w demografii, w technologii, w gospodarce, polityce, środowisku społecznym i kulturalnym.
 • Edukacja musi dostosować się do tempa zmian świata. Więcej, oświata powinna wyprzedzać zewnętrzne zmiany. Z dwóch powodów. Raz dlatego, że przygotowuje uczniów, którzy I będą żyli w zmienionym świecie. Dwa, bo jutro świata zależy od edukacji. Mądre kształcenie to najlepsza inwestycja w przyszłość. .
 • Zmiany w szkolnictwie są konieczne. Zmiany nie tylko programów, metod nauczania, systemów oceniania. Niezbędne przemiany muszą dotyczyć głównej idei działania systemu oświaty. Szkoła nauczająca musi przekształcić się w szkołę. która uczy uczniów jak się uczyć, lub używając coraz bardziej popularnego określenia, w szkołę zarządzającą wiedzą.
 • Lecz kto może przeprowadzić niezbędne zmiany? Minister, parlament, kurator? Nikt z wymienionych. Tylko sama szkoła może podjąć takie wyzwanie. Klamka do tych drzwi tkwi wewnątrz. A oto mój idol :D

 • Publikuj
  publikacje nauczycielskie
   Linkownia
  Portal Oświata
  MENS
  Ekologiczny Strażnik Miejski
  Gazetki szkolne
  Stara chata
  Oferty pracy dla nauczycieli